x射线光谱仪软件标定流程图PPT下载

光谱测金仪知识

搜索光谱测金仪信息

x射线光谱仪软件标定流程图PPT下载
2014-12-2 14:16:44点击:
     深圳是西凡谨顿科技为你提供光谱仪软件标定流程图ppt文档的下载,对标定光源数据有特殊要求,将标定准确的光谱仪应用于实际生产中,实验准确测定,更好的进行数据分析和处理 , 还能对光谱仪硬件进行设置 ,软件程序流程图助你更好的使用我们的光谱仪产品。连接好光谱仪,光纤一头固定好余弦接收器,使余弦接收器和光源光心位于同一高度,余弦接收器与光源光心水平距离设为0.5米。实验环境为暗室。更详细的参考下载PPT文档,点击下面图标即可轻松下载此文档:
                                
                            点击此处可下载X射线荧光光谱仪软件标定流程图